A picture
A picture
A picture

Navigace

Obsah

       Programy pro školy - Muzeum Jindřicha Jindřicha

  • Nově otevřená expozice muzea J. Jindřicha představuje osobnost hudebního skladatele a jeho hudební a národopisnou tvorbu.
  • Návštěvníci mají možnost shlédnout krátký film, seznámit se s údaji o Jindřichově životě a osobnostmi, které jeho činnost ovlivnili. Dále jsou v nezměněné podobě zachovány tři místnosti Jindřichova bytu, na které navazuje národopisná expozice.
  • V expozici je představena sběratelská činnost J. Jindřicha – jednotlivé části jsou věnovány podmalbám na skle, krojům, keramice, lidovému nábytku a plastice, atp.
  • Dále je zde poslechová místnost, která představuje první záznamy dudácké muziky, Jindřichovu tvorbu a jeho následovníky až do současnosti.
  • V závěru je expozice věnována vývoji folkloru do dnešních dnů, včetně stručné historie chodských slavností.
  • Prohlídka je uzpůsobena pro všechny ročníky základních a středních škol.
  • MgA. Slávka Štrbová, tel. 770 129 790, strbova@muzeum-chodska.com