A picture
A picture
A picture

Navigace

Obsah

V létě 2008 bylo uzavřeno Muzeum Jindřicha Jindřicha, které prošlo generální rekonstrukcí. V této budově byla kromě

Jindřichových sbírek umístěna muzejní knihovna a archiv, historické a přírodovědné oddělení, které bylo po listopadovém převratu v roce 1989  znovuobnoveno. V této budově též sídlilo oddělení archeologické. Od roku 1945 se muzeum v oblasti archeologie neangažovalo, pouze shromažďovalo náhodné nálezy. Stav se změnil v roce 2000, kdy se muzeum začalo podílet na archeologických výzkumech v regionu.

Muzeum Jindřicha Jinřicha bylo se všemi sbírkami, odbornými pracovišti, archivem a knihovnou provizorně vystěhováno do prostor bývalých kasáren v ulici Petrovická v Domažlicích. Zde bylo umístěno až do roku 2015, kdy došlo ke znovuotevření zrekonstruovaného a zmodernizovaného Muzea Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů.

Nová muzejní expozice představuje část " etnografické sbírky " J. Jindřicha, která čítá na 9.000 předmětů.rezentovány jsou podmalby na skle, kroj, keramika, lidový nábytek, atd. Expozice je mimo sběratelské činnosti J. Jindřicha věnována také jeho zájmu o chodské nářečí, hudbu / včetně možnosti poslechu / a v poslední části je zaměřena na Jindřichovi  "pokračovatele" a vývoj folkloru a  tradic až do dnešních dnů.

muzeum