A picture
A picture
A picture

Obsah

Kontakty

MUZEUM CHODSKA V DOMAŽLICÍCH

příspěvková organizace
Chodské náměstí 96
344 01 Domažlice

Tel. +420 379 776 009
E-mail muzeum@muzeum-chodska.com
IČO 00073873
Bankovní spojení 195318675/0300 (CZ61 0300 0000 0001 9531 8675) 

 

CHODSKÝ HRAD
 
Ředitel muzea Mgr. Josef Nejdl
Tel. 728 838 519  
E-mail nejdl@muzeum-chodska.com
   
Ekonomka Ing. Lenka Kupilíková
Tel. 379 776 009
E-mail kupilikova@muzeum-chodska.com
   
Pokladna, průvodkyně Dagmar Mastná
E-mail pokladna@muzeum-chodska.com
   
Fotoarchiv Viktorie Janiurková
E-mail janiurkova@muzeum-chodska.com
   
Konzervátoři Květa Hrbková
E-mail hrbkova@muzeum-chodska.com
Tel.

Oldřich Vejvoda

778 481 511, 721 449 509

 

Muzejní edukátor

Tel.

E-mail

Bc. Annamarie Štrbová

725 939 929

annamarie.strbova@muzeum-chodska.com

GALERIE BRATŘÍ ŠPILLARŮ
Vedoucí galerie                              MgA. Slávka Štrbová
Tel. 770 129 790
E-mail strbova@muzeum-chodska.com
   
Kurátorka sbírek MgA. Marta Vobrubová
Tel.  770 129 790
E-mail vobrubova@muzeum-chodska.com
MUZEUM JINDŘICHA JINDŘICHA
 

Husova 61

34401 Domažlice

Tel. 379 722 974

E-mail

 

 

 
verunkova@muzeum-chodska.com

 

Archeologie Mgr. Petr Kausek
Tel. 728 477 198
E-mail kausek@muzeum-chodska.com
  Mgr. Tomáš Mařík
Tel. 775 015 327
E-mail marik@muzeum-chodska.com

 
Mgr. Jana Krausová 
Tel. 778 403 770
E-mail krausova@muzeum-chodska.com
 

 

 

Knihovna, archiv Mgr. Monika Filipová
E-mail filipova@muzeum-chodska.com
   
Zoologie (entomologie) Ing. Zbyněk Kejval
E-mail kejval@muzeum-chodska.com
   
Botanika Ing. Renata Vondrovicová
E-mail vondrovicova@muzeum-chodska.com