A picture
A picture
A picture

Navigace

Obsah

PLÁN AKCÍ PRO VEŘEJNOST V MUZEU CHODSKA V DOMAŽLICÍCH V ROCE 2017

 

Chodský hrad

VÝSTAVY

  • CESTY ZA INSPIRACÍ. DUDÁCI A VLČÍ HLAVY. Výstava ilustrací nového vydání knihy a připomínající spisovatele Zdeňka Šmída. Do 10. 9. 2017
  • PAŠERÁCI A PODLOUDNÍCI. Pašeráctví a podloudnictví ve zdejší pohraniční oblasti v předminulém století. Do 31. 10. 2017
  • SKLÁŘSKÉ PRÁCE Jiřího Suchého. Do 31. 10. 2017
  • DVOJÍ SUKNO. Vojenské stejnokroje v kresbách PhDr. Jana Vogeltanze. Vernisáž 26. září 2017
  • MOŘE, HORY, ZAHRADY. Obrazy z cest akademické malířky Dany Hlobilové. vernisáž 1. listopadu. Do 21. listopadu 2017
  • PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. Výstava betlémů z celého světa. Vernisáž 23. listopadu, do 10. 1. 2018

 

POETICKÉ VEČERY

  1. Odpolední čaj u Loosů. Jednoaktová divadelní hra ze života architekta Adolfa Loose a jeho ženy Claire. Dne12. září 2017, od 19 hodin
  2. Pan Roubíček už zase vypravuje. (opět s písněmi Dua Musette) 28. listopad, 19:00

 

PODZIMNÍ JARMARK

Neděle 12. listopadu, ve spolupráci s „domažlickým zahrádkářem“ a „Chodsko Žije!“

 

 

ADVENTNÍ SOBOTA  - 2. prosince 2017

 

 

FILMOVÝ KLUB

 

22. 9.  J. Jarmusch. Mrtvý muž (KF; USA / Německo / Japonsko, 1995)

20.10.  R. Hamer  Šlechetné srdce a šlechtické korunky (BL; Velká Británie, 1949)

10.11. E. Kusturica: Otec na služební cestě (LK; Jugoslávie, 1985)

8.12.   T. Malick:Strom života (BL, USA, 2011)

 

 

 

Plán výstav Galerie bratří Špillarů v Domažlicích na rok 2017

 

 

Září – říjen:             Mezinárodní sympozium AIC ŠTEFLE

                                      (ve spolupráci s galerií Sam 83)

Listopad – prosinec:   Alena Anderlová, obrazy