A picture
A picture
A picture

Navigace

Obsah

 

 

 

 

Stránka

ROK 2019

Přehled akcí, na které se můžete těšit v roce 2019.

4. 1. 2019 Zobrazit více

HRA " CHODSKÁ SVATBA "

Vážení a milí příznivci Muzea Chodska v Domažlicích, připravili jsme pro Vás hru "CHODSKÁ SVATBA".
Ta patří mezi nejobdivovanější části expozice v Chodském hradu. Proto jsme pro Vás na toto téma připravili hru, kde se dozvíte více o chodských krojích a zvycích spojených se svatbou.
Hru zvládnou s pomocí i předškoláci, jinak je určena zejména pro žáky základní školy, ale účastnit se samozřejmě může kdokoliv.
Hru je možné absolvovat v průběhu celého roku, prosíme jen o rezervaci.

28. 11. 2018 Zobrazit více

PŘÍBĚHY POŠT

PŘÍBĚHY POŠTV Chodském hradu probíhá od začátku prosince výstava Příběhy pošt. Ta dokumentuje vývoj poštovnictví na Domažlicku od poloviny 16. století, kdy byl zahájen poštovní provoz mezi bavorským Řeznem a Prahou, a na trase od hraničního Klenčí postupně začaly vznikat nové poštovní úřady, kterých bylo do poloviny 20. století na Domažlicku na čtyřicet. Ve výstavě je pro děti představena známková tvorba Adolfa Borna a výstava je doplněna o výtvarné práce dětí ZUŠ J. Jindřicha. Pro veřejnost jsou na základě domluvy pořádány komentované prohlídky, pro děti dílny. Zároveň byla u této příležitosti vydána stejnojmenná kniha, přítisky k poštovním známkám, pohlednice, obálky FDC a další.

28. 11. 2018

NOVÁ VITRÍNA VĚNOVANÁ SIRKAŘSTVÍ NA DOMAŽLICKU

NOVÁ VITRÍNA VĚNOVANÁ SIRKAŘSTVÍ NA DOMAŽLICKUOd listopadu je v Chodském hradu nově nainstalována vitrína věnovaná sirkařství na Domažlicku. Pánové Milan Tomášek a Martin Frantes z Českého filumenistického svazu instalovali nejen krátké informace o sirkárnách v Nahošicích, Blížejově, Domažlicích, Nemanicích, Klenčí nebo Kolovči, ale také ukázky jejich nálepek. Výstavka je doplněna kopiemi faktur a článků z dobového tisku. Druhá část je pak obecněji věnována ukázkám nálepek z přelomu 19. a 20. století, a ve spodní části je prezentace filumenistického svazu a sbírání zápalkových nálepek. Muzeum doplnilo ze svých zdrojů dvě zasklené nástěnky, které sloužily pravděpodobně jako školní pomůcky a přibližují výrobu zápalek.

28. 11. 2018

PŘEHLED VÝSTAV V ROCE 2017

•DEVATERO POHÁDEK do 20. 1. 2017

•PO STOPÁCH BROUKA PYTLÍKA do 20. 1. 2017

•NOVÁ GENERACE. Skleněné plastiky sklářského mistra Zdeňka Kunce. 28. 11. - 20. 1. 2017 

•SKOTSKO - výstava fotografií, 31. 1. 2017

•HISTORIE MOTORISMU NA DOMAŽLICKU 2. 2. 2017 – 3. 4. 2017

•DUDÁCI A VLČÍ HLAVY. Návrhy na nové ilustrace knihy Zdeňka Šmída; Fotografie Zdeňka Šmída 8. 4. - 31. 8. 2017

•PAŠERÁCI A PODLOUDNÍCI. Pašeráctví a podloudnictví ve zdejší pohraniční oblasti v předminulém století. 26. 5. – 31. 10. 2017

•SKLÁŘSKÉ PRÁCE Jiřího Suchého 26. 5. – 31. 10. 2017

•VÝTVARNÉ PRÁCE dětí ZŠ Msgre. B. Staška 26. 5. – 31. 8. 2017

•PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA. Výstava betlémů 27. 11. 2017 – 10. 1. 2018

    


3. 1. 2017 Zobrazit méně

LÉTO 2016

Výstava „Cechy a řemesla, léta je odnesla…“ přibližuje historii domažlických cechů od středověku, až po jejich zrušení v roce 1860. Výstava je rozdělena na dvě části: první z nich přibližuje život řemeslníka v polovině 19. století a to na příběhu kloboučnického mistra Jana Srny (1823, Domažlice – 1916 Kansas, USA) a to od jeho učednických let, tovaryšského vandru, života v Domažlicích a ve Všerubech, až po odchod rodiny do Ameriky.
Druhá část představuje jednotlivé cechy prostřednictvím archivních materiálů a exponátů spojené s jejich působením v Domažlicích – ferule, pohřební štíty, pečetní typáře, svícny, atp. Za pozornost stojí zejména soubor restaurovaných korouhví, které tvoří unikátní sbírku v rámci západních Čech. Výstava je doplněna o písemnosti z Okresního archivu Domažlice a i předměty ze sbírek muzeí v Plzni, Tachově, Blovicích a Kolovči.
Komentované prohlídky výstavy a programy pro školy možné po domluvě, Mgr. Kristýna Pinkrová, kristyna.pinkr@gmail.com, tel.: 778 493 101.

21. 6. 2016

STARÉ STROMY NA ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECH

STARÉ STROMY NA ŽIDOVSKÝCH HŘBITOVECHKonání akce: 24.09.2015 - 31.12.2015

Výstava přináší pohled PhDr. Ing. Václava Freda Chvátala - fotografa, dokumentátora židovských hřbitovů a bývalého lesníka v jedné osobě na různorodé "soužití" starých stromů se židovskými hřbitovy.
Problematika původně doprovodné dřevinné zeleně, která se postupem času stala mnohdy určujícím prvkem celkové geometrie hřbitova, je v odborných kruzích často diskutována, a to v různých úhlech pohledu - arboristickém, krajinářském, památkářském i rituálním. Na výstavě najdeme stovky let staré stromy i židovské náhrobky, zachycené v aspektu všech ročních období.

21. 9. 2015 Zobrazit více

Stanislav Tříletý. THE LIGHT LIFE

Konání akce: 04.07.2015 - 31.08.2015

Od dnešního dne je v prostorách ochozu Chodského hradu ke shlédnutí prodejní výstava obrazů Stanislava Tříletého.
Vernisáž proběhne poněkud netradičně v sobotu 18.7.od 17 hodin, s úvodním slovem Václava Siky a hudebním doprovodem Lenky "Houslenky".

4. 7. 2015 Zobrazit více

LEHNĚTE SI, AŤ NÁM NEVYNESETE SPANÍ

LEHNĚTE SI, AŤ NÁM NEVYNESETE SPANÍKonání akce: 04.06.2015 - 31.10.2015

Jak se v průběhu času měnil prostor ke spaní zodpoví výstava v Chodském hradě „Lehněte si, ať nám nevynesete spaní...,"prezentující proměny lůžka v různých časových obdobích i v odlišném společenském prostředí.
K vidění bude např. ukázka, na čem spali lidé v době kamenné, renesanční lože, prostor venkovské světnice v 19. století, nebo ukázka stanování v 2. polovině 20. století.
Pro lepší prožitek je většina instalovaných „ložnic" zpřístupněna veřejnosti k vyzkoušení. Pro děti je připraveno ležení pod baldachýnem a hrací koutek. Pro školy a zájemce je připraven pracovní list, po jehož správném vyplnění na Vás čeká poklad....
Výstava vznikla ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku, Muzeem dr. Hostaše v Klatovech a s širokou veřejností.

4. 6. 2015 Zobrazit více

Třikrát hurá americké armádě

Třikrát hurá americké armáděKonání akce: 05.05.2015 - 02.07.2015

Výstava fotografií u příležitosti 70. výročí osvobození Domažlicka americkou armádou představuje snímky,
které pořídili přímo američtí vojáci.
Dokumentují tak jejich postup od bitvy v Ardenách až po Plzeň.
K vidění jsou momentky od Jamese Branche, Jesse Stylese a Jamese Duncana.
Výstava dále prezentuje fotografie pořízené domažlickým Josefem Tauberem, které věnoval Muzeu Chodska v Domažlicích.

5. 5. 2015 Zobrazit více

Stránka